Bouppteckning i Östersund

Vi på Juristkompaniet har lång erfarenhet av att hantera bouppteckningar. Våra jurister och boutredare i Östersund kan hjälpa till med allt som behövs för att få en korrekt bouppteckning registrerad och klar.

Hur går en bouppteckning till?

Alla bouppteckningar är olika. Men processen för en bouppteckning som vi på Juristkompaniet upprättar är alltid ungefär densamma. När du tar kontakt med oss för att boka en bouppteckning utser vi en jurist i Östersund som blir ansvarig för din bouppteckning. Våra bouppteckningsärenden består sedan av fyra steg och du kan när som helst under processen vända dig till din jurist för råd eller frågor.

1. Förmöte

En bouppteckning i Östersund inleds som huvudregel med ett första möte, eller ett förmöte som vi brukar kalla det. Förmötet syftar till att ge oss den information vi behöver för att starta upp bouppteckningen. Dessutom får du möjlighet att ställa frågor och bekanta dig med ansvarig jurist.

Vi erbjuder i regel tid för ett förmöte inom en eller ett par arbetsdagar, från att du tar kontakt med oss. Förmötet kan ske i våra lokaler eller per telefon och det räcker om en kontaktperson för dödsboet deltar i mötet.

2. Att upprätta bouppteckningen

Efter förmötet påbörjar vi arbetet med att upprätta bouppteckningen. När dödsboet är färdigutrett upprättar vi ett utkast till bouppteckning, utkastet blir sedan utgångspunkten under den kommande förrättningen.

3. Bouppteckningsförrättningen

När utkastet till bouppteckning är klart är det dags för det mer formella möte som kallas för bouppteckningsförrättning. Normalt sett kan vi hålla bouppteckningsförrättningen inom ca. tre veckor efter förmötet, oftast sker förrättningen i våra lokaler.

Till förrättningen kallar vi alla dödsbodelägare och eventuella efterarvingar.

Under förrättningen går vi tillsammans igenom det utkast till bouppteckning som vi upprättat. Det finns möjlighet att ställa frågor och om det är något vi behöver klargöra eller komplettera med tar vi upp det under förrättningen.

4. Bouppteckningen registreras

Efter eventuella korrigeringar skickar vi in bouppteckningen till Skatteverket, som är den myndighet som registrerar bouppteckningen. Deras handläggningstid varierar men brukar uppgå till cirka  sex veckor.

När bouppteckningen sedan blivit registrerad är bouppteckningsärendet avslutat. Det är den registrerade bouppteckningen som ligger till grund för kommande arvskifte. Vi hjälper dig gärna med arvskiftet också.

Hur lång tid tar den innan bouppteckningen är klar?

Hela processen som beskrivs ovan tar normalt ca: två månader, merparten av det är kallelsetiden inför bouppteckningsförrättningen och Skatteverkets handläggningstid.

Vi gör alltid det vi kan för att allt ska gå så snabbt och smidigt som möjligt. Det finns dock inte möjlighet att begära förtur hos Skatteverket, så därför har vi begränsade möjlighet att göra klart bouppteckningen på kortare tid än så.

Vissa bouppteckningar kräver en hel del utredning innan bouppteckningen bli klar. Då kan det ta betydligt längre än två månader. Oftast handlar det om att delägarkretsen är oklar eller att det finns tillgångar som är svårutredda.

Vad kostar en bouppteckning i Östersund?

Alla bouppteckningar är olika och kostnaden varierar. Genom åren har vi dock skapat bra rutiner för att effektivt hantera bouppteckningar, vilket både underlättar för er delägare och gör att vi kan hålla kostnaderna rimliga.

Av erfarenhet vet vi att de flesta ”vanliga” bouppteckningar hos oss på Juristkompaniet i Östersund kostar mellan 8 000 kr och 12 000 kr, vilket motsvarar 4-6 timmars arbetstid för juristen. Dödsbon med stor delägarkrets eller där mer utredningsarbete krävs tar mer tid och blir därför dyrare. Kontakta oss gärna om ni vill få en prisuppskattning för just ert dödsbo.

Vi finns på flera orter i Jämtland

Vårt kontor hittar du på Prästgatan 54 B i Östersund, men vi träffar också kunder för följande orter i Jämtlands län:

Strömsund

Åre och Järpen

Svenstavik

Sveg och Vemdalen, i Härjedalen

Sveg

 

Går det att hantera bouppteckningen via telefon?

När det är möjligt föredrar vi personliga möten, men med hänsyn till både avstånd och smittorisk kan digitala möten vara att föredra. Det går faktiskt bra att hålla även bouppteckningsförrättningen via telefon eller via videolänk.

När vi håller förrättningen via telefon skickar vi ut ett utkast till bouppteckningen via e-post, så att alla som deltar enkelt kan hänga med.

Välkommen att kontakta Juristkompaniet i Östersund

Om du vill ha hjälp med en bouppteckning i Östersund eller via telefon/videomöte kan du enkelt boka tid för ett första möte direkt via länken nedan.

Om du vill ses på någon av våra andra orter i länet eller om du vill prata med oss innan du bokar når du oss enkelt via telefon 063-13 13 60 eller e-post [email protected]. Vi har lång erfarenhet av allt som rör bouppteckning och arvskifte och kan därför svara på de flesta frågor.

Boka tid