Bouppteckning

Våra jurister och boutredare hjälper er att upprätta en bouppteckning, hålla förrättning och registrera den vid Skatteverket. Därefter kan vi hjälpa till att avveckla dödsboet och fördela arvet mellan arvingarna genom ett arvskifte.

Hur går en bouppteckning till?

När du tar kontakt med oss för att boka en bouppteckning tilldelas du en ansvarig jurist. Alla bouppteckningar är olika, men våra bouppteckningsärenden följer alltid samma steg: förberedelser, förrättning, granskning, registrering.

Förberedelser

I samband med bokningen går vi igenom det underlag som behövs för att göra bouppteckningen: dödsfallsintyg, försäkringsintyg, testamente, äktenskapsförord och andra handlingar som påverkar bodelning och/eller arvsordning, kontoutdrag från banker och andra kreditinstitut, uppgifter om fastighet och bostadsrätt m.m. samt kostnader som uppstått efter dödsfallet som t.ex. begravning, minnesstund och gravsten.

Utifrån det underlag som finns upprättas sedan ett utkast till bouppteckning, som används om utgångspunkt vid förrättningen.

Förrättning

Bouppteckningsförrättningen kan tidigast hållas ca 4-6 veckor efter dödsfallet, vilket beror på att det tar den tiden innan banker och försäkringsbolag hunnit skicka ut det underlag som behövs. Förberedelserna kan dock ta längre tid om dödsbodelägarkretsen är oklar eller stor, det finns ett testamente som ändrar arvsordningen eller dödsboet annars innehåller något som behöver utredas.

Till förrättningen kallas alla dödsbodelägare och efterarvingar som kan välja att delta på plats eller via video/telefon, eller via ombud.

Vid förrättningen går vi igenom dödsbodelägarkretsen och övrig formalia samt tillgångar och skulder med utkastet till bouppteckning som utgångspunkt. Här finns möjlighet att ställa frågor och om något behöver klargöras eller kompletteras tar vi upp det här.

Granskning

Efter förrättningen färdigställs bouppteckningen och dess bilagor. Ibland krävs någon komplettering och då tar vi in den först. Innan bouppteckningen lämnas in för registrering, granskas och undertecknas den av förrättningsmännen och bouppgivaren.

Registrering

När bouppteckningen är klar skickas den till Skatteverket för registrering. Deras handläggningstid varierar men räkna med sex till åtta veckor.

När bouppteckningen registrerats är vårat arbete med bouppteckningen klart. Den registrerade bouppteckningen är en värdehandling som krävs för att kunna avveckla dödsboet och förrätta arvskiftet. Vi hjälper dig gärna med det också.

Förvaltning av dödsboet

Underlag från t.ex. Skatteverket, banker och försäkringsbolag skickas automatiskt till dödsboets folkbokföringsadress medan annat måste hämtas in av oss eller av bouppgivaren. Den som gör bokningen får ofta uppdraget att vara bouppgivare, vilket förutom att vara kontaktperson också innebär att intyga att bouppteckningen är riktig.

Ofta är det bouppgivaren som förvaltar dödsboet, dvs. sköter dödsboets ekonomi och kontakten med företag och myndigheter, men en del tycker att det är skönt att lämna över det ansvaret till någon annan. Om vi får det uppdraget, ändras dödsboets adress till Juristkompaniet så att alla räkningar och övrig post kommer direkt till oss.

Hur lång tid tar det?

Att avsluta ett dödsbo tar tid och det gäller därför att skynda långsamt. Ställ in dig på att hela processen tar ca tre månader från dödsfallet tills bouppteckningen är registrerad.

Vissa uppgifter behöver utredas innan bouppteckningen kan bli klar. Då kan det ta längre tid. Oftast handlar det om att delägarkretsen är oklar eller att nya tillgångar upptäcks i ett sent skede.

Vi gör allt vi kan för att allt ska gå så snabbt och smidigt som möjligt. Det går dock inte att hålla förrättningen tidigare än en månad efter dödsfallet och det går inte att få förtur vid Skatteverket.

Vad kostar en bouppteckning?

Alla bouppteckningar är olika vilket gör att det arbete som läggs ner varierar, men för att kostnaderna ska bli förutsägbara arbetar Juristkompaniet i Skellefteå med fasta priser.

En bouppteckning har ett pris i grundutförande, därtill kommer tillägg i de fall som kräver formell kallelse till förrättning, delgivning av testamente samt för dödsbon med testamente, särkullbarn, arvingar i arvsklass 2-3, oklar dödsbodelägarkrets eller om det annars krävs utredning.

Vi erbjuder också fast pris för arvskifte. Dödsboförvaltning debiteras löpande enligt gällande timtaxa.

Kontakta oss gärna om ni vill veta mer.

Priser

Måste alla komma på förrättningen?

Personliga möten är trevliga, men via telefon eller video går lika bra. Av dödsbodelägarna är det bara bouppgivaren som måste delta på förrättningen, men behöver alltså inte närvara på plats. Övriga dödsbodelägare får välja om de vill delta eller inte, men den som inte gör det ska antingen ge fullmakt till någon annan eller formellt kallas till förrättningen i god tid innan.

När någon deltar via telefon eller video skickar vi ut ett utkast till bouppteckningen via e-post, så att alla enkelt kan hänga med.

Boka tid

Kontakta oss

Ring eller mejla oss om du har frågor eller vill göra en bokning. Du kan också boka en tid nedan för ett inledande möte.

Telefon

090-18 92 00
Boka tid