Arvskifte i Hälsingland och Härjedalen

Välkommen att kontakta oss på Juristkompaniet när du behöver hjälp med ett arvskifte i Hälsingland eller Härjedalen. Vi har många års erfarenhet av bouppteckningar, dödsboförvaltning och arvskiften och kan hjälpa er med allt som behövs för att avsluta boet.

Hur går ett arvskifte till?

Vårt uppdrag börjar oftast med att ni berättar om boet och era önskemål. Vi skriver sedan ett förslag till arvskiftesavtal som alla delägare får ta del av. I samband med arvskiftet har vi ofta nära kontakt med lokala mäklare och banker. Vi har byggt upp bra lokala kontakter och rutiner som gör det smidigt att t.ex. få värdering av fastigheter och uppgifter om lån och försäkringar. Av erfarenhet har vi också lärt oss vad arvskiftesavtalet ska innehålla för att det ska gå enkelt att ansöka om lagfart och avsluta bankkonton med stöd av avtalet.

Oftast hjälper vi även till med att verkställa arvskiftet. Delägarna i boet lämnar då fullmakt till oss och vi tar hand om allt det praktiska. Ni delägare behöver då bara underteckna arvsskiftesavtalet samt uppge mottagarkonto.

Vi finns i hela Hälsingland och Härjedalen

Vårt fasta kontor ligger centralt i Hudiksvall men vi hjälper kunder i hela Hälsingland och Härjedalen. De flesta ärenden går att hantera helt och hållet via telefon eller videomöte, men vi åker också regelbundet ut till andra orter i Hälsingland och Härjedalen.

Behöver alla ett arvskiftesavtal?

Om du är ensam delägare i boet behöver du inget arvskiftesavtal. Då räcker det med den registrerade bouppteckningen för att avsluta boet. Bouppteckningen bli då också den handling som du använder för att ansöka om lagfart.

Om du är ensam delägare i boet, men har frågor om avvecklingen, är du välkommen att kontakta oss.

Vad kostar ett arvskifte i Hälsingland och Härjedalen?

Kostnaden för ett arvskifte varierar kraftigt mellan olika dödsbon. Avgörande faktorer är exempelvis vilka tillgångar och skulder som finns, hur många delägare ni är och hur lång tid det tar för er att komma överens om fördelningen. Om ni kontaktar oss och berättar om hur boet ser ut, kan vi ofta ge en ungefärlig uppskattning av kostnaden för arvskiftet.

Välkommen att kontakta Juristkompaniet

Via länken nedan kan du själv boka tid för ett inledande om arvskifte, med valfri jurist, på vårt kontor i Hudiksvall.

Om du vill ses på någon annan ort i Hälsingland eller Härjedalen, eller om du vill prata med oss innan du bokar, når du oss på telefon: 0650-55 30 11 samt e-post: [email protected].

Boka tid