Hur skriver man ett arvskifte?

När bouppteckningen är registrerad hos Skatteverket ska dödsbodelägarna fördela tillgångarna i boet mellan sig. Det sker genom att delägarna undertecknar ett skriftligt avtal, ett så kallat arvskiftesavtal eller arvskifteshandling.

Det finns inga krav i lag på vad arvskiftesavtalet ska innehålla. Men av ett bra arvskiftesavtal ska det tydligt framgå både vad som ska hända med alla tillgångar i boet och hur själva fördelningen ska gå till. Om arvskiftesavtalet är otydligt kan det bli svårt att verkställa.

Ofta ska arvskiftesavtalet ligga till grund för lagfartsansökan. Då måste avtalet uppfylla de krav som Lantmäteriet ställer.

Det är också vanligt att en efterlevande make eller sambo ärver med fri förfoganderätt. Det innebär att den först avlidnes barn har en efterarvsrätt. Den andel som den efterlevande maken/sambon ärver ska gå vidare till den först avlidnes barn, när den efterlevande avlider. Arvskiftesavtalet ska då också vara underlag för det framtida arvskiftet efter maken sambon. I de situationerna är det extra viktigt att det första avtalet är tydligt och att alla tillgångar är värderade och noterade i avtalet.

Hjälp att skriva arvskifte

Vi på Juristkompaniet både skriver och verkställer ett stort antal arvskiftesavtal varje år. Vi hjälper er gärna även med ert arvskifte. Kontakta oss så berättar vi mer om hur det går till och vad det brukar kosta. Om ni har möjlighet ses vi gärna för ett personligt möte, med det mesta brukar annars gå att lösa med hjälpa av telefon och e-post.

Boka tid hos oss:

Juristkompaniet Telefontjänster 0771-31 06 31

Oavsett var du bor i Sverige är du välkommen att boka tid för telefonmöte med någon av våra familjejurister.

Boka online
Tack för ditt meddelande

Kontakta oss för bokning