Testamente i Östersund

Om du är bosatt i eller runt Östersund och funderar på att upprätta ett testamente så är det oss på Juristkompaniet i Östersund som du ska kontakta. Vi har upprättat och verkställt hundratals testamenten och har den erfarenhet och kompetens som krävs för att skriva ditt testamente.

Varför ta hjälp av Juristkompaniet i Östersund med ditt testamente?

Juristkompaniet i Östersund är en lokal juristbyrå specialiserad på familjejuridik där vi värderar det personliga mötet och kundomsorg högt. Ditt testamente är det kanske viktigaste dokumentet som du kan upprätta och därför är det viktigt att det blir korrekt upprättat så att din vilja tydligt kommer till uttryck och blir verkställbar.

För oss är det viktigt att du vet vilka alternativ du har och att du förstår innebörden av ditt testamente. När vi upprättar ditt testamente kan du vara trygg i att vi – till skillnad från de mallar du kan finna på nätet – anpassar ditt testamente efter dina önskemål och din situation.

Om du har frågor eller funderingar rörande utformningen av ditt testamente kan du när som helst ta kontakt med din jurist för råd eller rekommendationer. Du bör aldrig underteckna ett testamente vars konsekvenser du inte till fullo förstår.

Hur lång tid tar det att skriva ett testamente i Östersund?

Vi på Juristkompaniet fäster stor vikt vid att vara lättillgängliga och att ha korta handläggningstider. Om du kontaktar oss för ett kundmöte kan vi nästan alltid erbjuda en tid för möte inom bara en eller ett par arbetsdagar.

Därefter tar det ytterligare någon eller några arbetsdagar innan vi upprättat ett utkast av ditt testamente. Om det dyker upp frågor eller funderingar under ärendets gång är du när som helst välkommen att ta kontakt med din jurist per telefon, sms eller mejl.

Vad kostar ett testamente i Östersund?

Våra testamenten kostar mellan 3 500 – 4 000 kr att upprätta.

Om ni lever i ett förhållande – som sambor äkta makar – och önskar ett inbördes testamente blir kostnaden alltså inte mer än 2 000 kronor per person.

Om ärendet sker över telefon erbjuder vi rabatterade telefonpriser, se här.

Boka en tid för testamente i Östersund

För oss är det viktigt att vara lättillgängliga. Det innebär att du som kund själv kan välja hur du vill komma i kontakt med oss och vart och hur du vill att mötet ska äga rum. Du kan använda bokningsformuläret som du finner här nedan eller ringa, mejla eller smsa oss.

Vårt fasta kontor ligger på Prästgatan 54 B i Östersund och där tar vi gärna emot dig. Om du föredrar telefonmöte eller hembesök så ordnar vi det istället. Dessutom åker vi regelbundet ut till följande orter i länet. Ta kontakt med aktuell jurist om du önskar boka in en tid på din ort.

Strömsund

Till Strömsund är det normalt vår jurist Emma Åhs Doverlind som åker, oftast sitter hon då på Hotel Nordica. Kontakta Emma för att få mer information om möjligheterna att få hjälp med ditt testamente i Strömsund.

Åre och Järpen

I Åre och Järpen är det vår Jurist Anton Olofsson som hjälper er. Han brukar då sitta hos House Be, men det kan variera. Ta gärna en direktkontakt med Anton för hjälp med ditt testamente i Åre och Järpen.

Svenstavik

Vill du ha hjälp med ett testamente i Svenstavik är det vår jurist Frida Olofsson som du ska kontakta. Frida brukar hyra ett mötesrum på Hotell Sydjemten, kontakta henne för mer information och för att boka tid.

Härjedalen

I Härjedalen är det såklart vår jurist Hanna Wagenius som är ansvarig. Hon åker oftast till Vemdalen och sitter då normalt på Fjällhubben, men hon kan också ta möten i t.ex. Sveg och Funäsdalen vid behov. Kontakta Hanna för hjälp med testamente i Härjedalen.

Behöver alla ett testamente?

Ja. Alla bör skriva ett testamente men vissa har större behov av det än andra. Sambor eller makar med särkullbarn hör till de som generellt har störst anledning att skriva testamente. Men även äkta makar som endast har gemensamma barn bör starkt överväga att upprätta testamente och skriva ett förordnande om enskild egendom.

Om du är osäker på vilka som är fördelarna med ett testamente i just ditt fall kan du börja med att boka tid för en kostnadsfri Framtidskoll. Under en framtidskoll går vi igenom din familjejuridiska situation och identifierar vilka handlingar som kan få effekt för dig.

Välkommen att kontakta Juristkompaniet i Östersund för hjälp med ditt testamente

Juristkompaniet Telefontjänster 0771-31 06 31

Oavsett var du bor i Sverige är du välkommen att boka tid för telefonmöte med någon av våra familjejurister.

Boka online
Tack för ditt meddelande

Kontakta oss för bokning

Formkrav för testamente

Om du har fyllt 18 år kan du, genom att skriva ett testamente, bestämma vad som ska hända med de tillgångar som finns när du avlider. Testamentet måste uppfylla de formkrav som finns i ärvdabalken. Det ska vara skriftligt, undertecknat av dig och bevittnat av två personer. Tänk på att det är viktigt att bevittningen går rätt till eftersom en felaktig bevittning kan leda till att testamentet blir ogiltigt.

Ett testamente är varje människas egna fria vilja. Det går inte att avtala om att testamentera på ett visst vis och det går heller inte skriva testamente för någon annans räkning. Du kan när som helst ändra ditt testamente och det är då det sist upprättade testamentet som har företräde.

När testamentet ska träda i kraft ska det finnas i original, det är därför viktigt att du förvarar testamentet på ett tryggt och säkert sätt. Dina arvingar, d.v.s. de som skulle ha fått ärva dig om testamentet inte hade funnits, behöver få en se en kopia av originalet för att testamentet ska vinna laga kraft.

För att testamentet ska hålla ska det naturligtvis uppfylla formkraven, men ett bra testamente ska också vara genomtänkt, tydligt och heltäckande.

De vanligaste misstagen

 

  • Testamente saknas

    Det absolut vanligaste misstaget är att man inte skriver något testamente alls. Det räcker inte att dina anhöriga vet hur du vill ha det. Utan testamente kommer din vilja inte gå att verkställa.

  • Testamentet är opraktiskt

    Ett annat vanligt misstag är att den som upprättat testamentet inte helt förstått de praktiska svårigheter vissa förordnanden kan medföra. Som t.ex. när sambor och makar med barn på varsitt håll testamenterar till varandra med en önskan att barnen ska dela på det som finns kvar när båda är borta. Det låter enkelt men för med sig en mängd praktiska problem. Särskilt om det går lång tid mellan de två dödsfallen.

  • Testamentet är otydligt

    Allt för vanligt är också att testamentet är otydligt och innehåller rena luckor. Det framgår kanske inte av testamentet vad som ska hända om t.ex. en fastighet är såld eller om någon som ska ta emot arv redan har avlidit. De misstagen leder ofta till onödiga diskussioner mellan arvtagarna som ibland kan övergå i ren osämja.