Bouppteckning i Umeå

Vi på Juristkompaniet har lång erfarenhet av bouppteckningar och kan hjälpa er med en snabb hantering. Våra jurister och boutredare tar hand om hela processen och ser till att en korrekt bouppteckning blir registrerad och klar.

Du når oss enkelt på 090-18 92 00 eller via e-post [email protected]. Oftast kan vi besvara de flesta frågorna direkt och påbörja arbetet med er bouppteckning samma vecka.

Eftersom vi har arbetet med bouppteckningar i många år, har vi upparbetat både goda kontakter med banker och mäklare och effektiva rutiner får vårt arbete. Sammantaget gör detta att vi kan hantera er bouppteckning smidigt och kostnadseffektivt.

Kunden i Fokus

För oss på Juristkompaniet är det viktigt att du som kund blir bemött på ett bra sätt. Juridiken kan vara fyrkantig och svårbegripligt, men vi försöker alltid att göra det så enkelt som möjligt för dig som kund. Du ska alltid känna sig välkommen att kontakta den jurist som är ansvarig för er bouppteckning.

Vårt kontor i Umeå

Vårt fasta kontor ligger i Tullkammaren, centralt i Umeå men vi hjälper kunder på andra orter och tar regelbundet möten i t.ex. Örnsköldsvik . De flesta ärenden går att hantera helt och hållet via telefon eller videomöte, men vi har också möjlighet att åka till andra orter i Västerbotten.

Hör av dig till oss om du vill boka en tid för bouppteckning i Umeå på någon av de orter vi besöker.

Hur går en bouppteckning till?

Alla bouppteckningar är olika men processen är i stora drag densamma och består normalt av följande steg:

1. Förmöte

En bouppteckning i Umeå inleds som huvudregel med ett första möte, eller ett förmöte som vi brukar kalla det. Förmötet syftar till att ge oss den information vi behöver för att starta upp ärendet. Dessutom får du som arvinge eller kontaktperson en möjlighet att ställa frågor och bekanta dig med ansvarig boutredare/jurist.

Vi erbjuder i regel tid för ett förmöte inom en eller ett par arbetsdagar, från att du tar kontakt med oss. Förmötet kan ske i våra lokaler eller per telefon och det räcker om en kontaktperson för dödsboet deltar i mötet.

2. Att upprätta bouppteckningen

Efter förmötet påbörjar vi arbetet med att upprätta bouppteckningen. Hur omfattande detta arbete är varierar från bouppteckning till bouppteckning.  Det underlättar dock att vi på Juristkompaniet har god kontakt med de bankkontor som finns i vårt närområde.

När dödsboet är färdigutrett upprättar vi ett utkast till bouppteckning, utkastet blir sedan utgångspunkten under den kommande förrättningen.

3. Bouppteckningsförrättningen

När utkastet till bouppteckning är klart är det dags för det mer formella möte som kallas för bouppteckningsförrättning. Normalt sett kan vi hålla bouppteckningsförrättningen inom cirka tre veckor efter förmötet, oftast sker förrättningen i våra lokaler men går också bra per telefon.

Till förrättningen kallar vi alla dödsbodelägare och eventuella efterarvingar.

Under bouppteckningsförrättningen går vi tillsammans igenom det utkast till bouppteckning som vi upprättat. Det finns möjlighet att ställa frågor och om det är något vi behöver klargöra eller komplettera med tar vi upp det under förrättningen.

4. Bouppteckningen registreras

Efter eventuella korrigeringar skickar vi in bouppteckningen till Skatteverket, som är den myndighet som registrerar bouppteckningen. Deras handläggningstid varierar men brukar uppgå till mellan sex  och tio veckor.

När bouppteckningen sedan blivit registrerad är bouppteckningsärendet avslutat. Det är den registrerade bouppteckningen som ligger till grund för kommande arvskifte. Vi hjälper dig gärna med arvskiftet också.

Hur lång tid tar den innan bouppteckningen är klar?

Hela processen som beskrivs ovan tar normalt cirka tre månader, merparten av det är kallelsetiden inför bouppteckningsförrättningen och Skatteverkets handläggningstid.

Vi gör alltid det vi kan för att allt ska gå så snabbt och smidigt som möjligt. Det finns dock inte möjlighet att begära förtur hos Skatteverket, så därför har vi begränsade möjligheter att göra klart bouppteckningen på kortare tid än så.

Vissa bouppteckningar kräver en hel del utredning innan bouppteckningen bli klar. Då kan det ta betydligt längre än tre månader. Oftast handlar det om att delägarkretsen är oklar eller att det finns tillgångar som är svårutredda.

Vad kostar en bouppteckning hos Juristkompaniet i Umeå?

Alla bouppteckningar är olika och kostnaden varierar. Genom åren har vi dock skapat bra rutiner för att effektivt hantera bouppteckningar, vilket både underlättar för er delägare och gör att vi kan hålla kostnaderna rimliga.

Av erfarenhet vet vi att de flesta ”vanliga” bouppteckningar hos oss på Juristkompaniet i Sundsvall kostar mellan 8 000 kr och 12 000 kr, vilket motsvarar 4-6 timmars arbetstid för boutredaren/juristen. Dödsbon med stor delägarkrets eller där mer utredningsarbete krävs tar mer tid och blir därför dyrare. Kontakta oss gärna om ni vill få en prisuppskattning för just ert dödsbo.

Går det att hantera bouppteckningen via telefon?

När det är möjligt föredrar vi personliga möten, men med hänsyn till både avstånd och smittorisk kan digitala möten vara att föredra. Det går faktiskt bra att hålla även bouppteckningsförrättningen via telefon eller via videolänk.

När vi håller förrättningen via telefon skickar vi ut ett utkast till bouppteckningen via e-post, så att alla som deltar enkelt kan hänga med.

Välkommen att kontakta Juristkompaniet i Umeå

Om du vill ha hjälp med en bouppteckning i Umeå, eller via telefon/videomöte kan du enkelt boka tid för ett första möte direkt via länken nedan.

Om du vill ses på någon annan orter, såsom Örnsköldsvik, eller om du vill prata med oss innan du bokar, når du oss via telefon 090-18 92 00 eller e-post [email protected].